Missies Malawi!

In oktober 2022 en februari 2023 zijn Kristel Winters, Jolande Velgersdijk en Merel Kolderie naar Noord Malawi (Rumphi district) afgereisd om aldaar les te geven aan de lokale hulpverleners en te superviseren/ ondersteunen tijdens de homeopathische behandelingen. Tijdens deze missies is in kaart gebracht waar de belangrijkste hulpvraag ligt en hoe HzG hier zo goed mogelijk bij aan kan sluiten.

Malawi is een van de armste landen in de wereld, de bevolking leeft hoofdzakelijk van landbouw, opleidingsmogelijkheden zijn er voor een groot deel van de bevolking niet, er zijn veel tienermoeders en het percentage kindersterfte is er hoog. De belangrijkste medische oorzaken van overlijden zijn HIV, neonatale aandoeningen en infectie van de lage luchtwegen. De belangrijkste risicofactoren zijn ondervoeding, onveilige seks luchtvervuiling en gebrek aan hygiëne.

Lees het hele verhaal hier