Hoe wilt u ons helpen?

 

Wij hebben de verschillende mogelijkheden waarop u kunt helpen hiernaast op een rij gezet. Voor de continuïteit van onze projecten rekenen wij het liefst op een periodieke bijdrage, maar uiteraard zijn ook eenmalige giften van harte welkom. 

 

ONLINE doneren

klik hier om eenmalig een bedrag te schenken

ONLINE doneren voor MALAWI

klik hier om eenmalig een bedrag te schenken

HANDMATIGE OVERBOEKING

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken naar ons bankrekeningnummer NL95 TRIO 0390 3597 93.

Periodieke donaties

Neemt u contact op met ons secretariaat en zij helpen u met een machtiging of automatische incasso.

Legaten en schenkingen

Wanneer u Homeopaten zonder Grenzen begunstigt d.m.v. een legaat of een schenking, neemt HzG de kosten van de notaris voor haar rekening. Neemt u hiervoor contact op met ons secretariaat.

Bedrijven en Sponsoring

Voor bedrijven en sponsoren hebben we speciale opties. Ook is het mogelijk om een specifiek project te steunen. Neemt u hiervoor contact op met ons secretariaat.

Keurmerken

Prettig om te weten: De belastingdienst heeft HzG aangemerkt als ANBI. Dat wil zeggen dat schenkingen aan HzG als gift mogen worden afgetrokken op de aangifte inkomstenbelasting. 

Ook heeft HzG een CBF-keurmerk waarmee we laten zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen; de organisatie draagt daadwerkelijk bij aan een betere wereld, gaat zorgvuldig om met elke euro, legt verantwoording af en laat zich onafhankelijk controleren. 

CBF logo
ANBI logo

Donateurs zijn onmisbaar

Financiële middelen zijn onmisbaar voor het werk van HzG. Donateurs zijn daarom een belangrijke pijler in de organisatie. In financieel opzicht, maar niet alleen daarom. Belangrijker is dat u met uw gift uw betrokkenheid uitdrukt. De mensen die ermee geholpen worden weten: er is ergens iemand die om mij geeft.

Namens alle vrijwilligers, alle cursisten die een HzG-opleiding volg(d)en, en vooral namens alle mensen die daardoor gezondheidszorg krijgen: heel erg bedankt voor uw inzet en financiële steun!