Wat doet HzG

Homeopaten zonder Grenzen is een vooral een onderwijs organisatie. De stichting leidt lokale professionele zorgverleners en ‘community health workers’ op in de homeopathische geneeswijze. Dit gebeurt in onderwijsprojecten in samenwerking met de lokale gezondheidszorg en autoriteiten. Om een goede opleiding te garanderen ontwikkelt Homeopaten zonder Grenzen haar eigen lesmethode.

Activiteiten van de stichting

  • Ontwikkelen van lesmethoden. Dit is een continu proces waarbij inhoud en lesmethoden steeds worden geëvalueerd.
  • Opleiden van gecertificeerde homeopaten in het lesgeven in de te gebruiken methode in Nederland.
  • Opleiden van lokale zorgverleners door de in Nederland opgeleide homeopaten in projectvorm.

De projecten worden als vrijwilligerswerk uitgevoerd door volgens de Nederlandse wet opgeleide en bevoegde homeopathische therapeuten en artsen.

Onze missie & visie

Wij zijn een humanitaire organisatie; onafhankelijk van elke politieke, religieuze of ideologische stroming. We streven naar een optimale toegang tot goede gezondheid, voor alle mensen. Hiermee ondersteunen we de missie van de World Health Organization (WHO): Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. 

De wereldwijde gezondheidszorg is momenteel niet toereikend en toegankelijk voor iedereen en dit gaat met name ten koste van de kansarmen. Homeopaten zonder Grenzen is ervan overtuigd dat complementaire gezondheidszorg, waarvan homeopathie een belangrijke pijler is, nodig is om de toegang tot gezondheid voor alle mensen te bevorderen.

Onze uitgangspunten zijn vastgelegd in ons handvest

Homeopathie

Homeopathie is een geneeskunde waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. 

Het principe van homeopathische geneeskunde is dat iemand van een aandoening of ziekte kan worden genezen, door het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel, dat bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende aandoening of ziekte.

Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de mens als geheel centraal staat. Als lichaam en geest niet in evenwicht zijn, kan een mens kwalen krijgen of ziek worden. Het belang is dan ook om niet alleen de symptomen te onderdrukken, maar het evenwicht te herstellen.

Homeopathische geneesmiddelen zijn mild, veilig en onschadelijk voor lever en nieren. Ze vormen geen belasting voor het milieu en worden niet op dieren getest. Daarmee is homeopathie een zeer duurzame en natuurlijke geneeswijze die goed is voor mens, dier en milieu.

Meer over homeopathie?

Op de sites van de NVKH – Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten en de KVHN – Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland of de VHAN – Vereniging Homeopathisch Artsen Nederland vindt u meer algemene informatie over homeopathie