Benin

Van 2005 tot 2015 gaven Serena Zilliacus en Christina Zürcher les binnen het HzG-project in Boukombé, Benin. Onlangs meldde één van hun beste studenten uit deze jaren, Basile Otonti, zich: naast zijn bijzondere persoonlijke carrière bleef hij de homeopathie steeds praktiseren en wil nu een kliniek beginnen, waarin hij naast het behandelen van patiënten ook community health workers wil opleiden. Vanaf september 2023 financiert HzG dit bijzondere project voor twee jaren.

De oud-docenten zijn erg enthousiast en hebben zelf al een donatie gedaan voor een opstart. Blij verrast dat na zoveel jaren homeopathie nog volop blijkt te leven in Boukombé, terwijl projecten ook regelmatig verwateren zodra de ngo zich terugtrekt. HzG vindt dit een goed project omdat het voortkomt uit een lokale vraag waar de stichting zo vaak op gehamerd heeft. En ook omdat er verschillende aspecten aan zitten waarvan HzG kan leren en deze ervaring kan meenemen in andere projecten. Zoals hoe om te gaan met betalende patiënten in de gegeven culturele context.

Christine Zürcher kent Basile persoonlijk en heeft intussen de opzet van het project nauwgezet met hem doorgenomen. Zij zal hem samen met HzG begeleiden, en tussentijds op resultaten evalueren.

Basile Otonti was als middelbare scholier een slimme student, maar leed aan een oogziekte die hem bijna blind maakte en hem ook in een achtergestelde positie bracht. In 2005 hoorde hij van de cursus van HzG in Boukombé, liet zich behandelen met een paar korrels Nat-m MK, aldus Christina Zürcher, en herstelde. Hij maakte zijn middelbare school af, behaalde een universitaire master en is nu docent aan een middelbare school. In zijn studententijd won hij zelfs een essaywedstrijd, uitgeschreven door alle EU-ambassades.

Tijdens zijn studie aan de universiteit behandelde hij doorlopend medestudenten en ook professoren met homeopathie, en naast zijn huidige docentschap besteedt hij veel van zijn vrije tijd aan homeopathie. In zijn aanvraag rond het project zit een nauwkeurig overzicht van de meer dan driehonderd patiënten die hij het afgelopen jaar behandeld heeft. Een overzicht naar ziekte-typologie, voorgeschreven middelen en resultaat per aandoening. Gezien het succes van zijn handelen wil hij nu een kliniek opzetten waarin hij naast het behandelen van patiënten ook vier community health workers wil opleiden in de homeopathie. Hij wil uitgebreid voorlichting geven over homeopathie en bekendheid geven aan de mogelijkheid van behandeling in Boukombé. Destijds had hij het idee dit te doen om via lokale radiospotjes in drie lokale talen. Nu kan hij dit onder anderen in praktijk brengen. Een veelbelovend project om op de voet te volgen!