Benin

Het project van HZG in Benin is ontstaan vanuit de stedenband tussen de gemeente Wisch in Nederland en Boukombè in Benin. HZG geeft in Boukombè aan een 30 tal studenten van diverse samenstelling een homeopathische EHBO cursus en geeft tevens een cursus homeopathie aan verpleegkundigen en vroedvrouwen. Verder streven we een samenwerking na met de Bèninese Homèopathes Sans Frontiëres om in de komende jaren eventueel tot een gezamenlijk opleiding te kunnen komen.

Ook hier geldt dat homeopathie 5-20 maal goedkoper is dan normale klassieke medicijnen. Daardoor hopen we een grote bijdrage te gaan leveren aan de bestrijding van o.m. chronische luchtweg infecties, diarree, ondervoeding en alle complicaties die kunnen leiden tot kinder-en moedersterfte. Voorts willen we ons ook gaan oriënteren op AIDS voorlichting en bestrijding. In het Atacoragebied waar we ons project gaan uitvoeren komt een kindersterfte van 242,2 in de leeftijd tot 5 jaar per 1000 geboortes voor.

In december 2006 gaan Christine Zürcher en Serena Zilliacus wederom naar Boukombè voor de voortzetting van bovengenoemde cursussen.

Benin ligt in het westen van Afrika. Benin grenst aan Togo in het westen, Burkina Faso in het noordwesten, de Republiek Niger in het noordnoordoosten en Nigeria in het oosten. Aan het zuiden ligt het aan de Golf van Guinea. Porto Novo is de hoofdstad van Benin (Cotonou is de residentie), opgericht in de 16e eeuw. Het is oorspronkelijk een Portugese nederzetting. Cotonou, de stad waar de president woont, ligt ten oosten van de hoofdstad, aan de kust. De hoofdstad: Porto Novo telt 200 000 inwoners, in Cotonou wonen meer dan 100 000 inwoners. Benin heeft een oppervlakte van 112 622 km2. Voor Afrikaanse begrippen is Benin een klein landje maar het West-Afrikaanse land is altijd nog drie keer groter dan Nederland. In Benin wonen ruim 6 miljoen mensen. Daarvan leeft zo’n 60% op het platteland. Het land heeft in het zuiden een lage en zandige kust met daarachter een smalle kustvlakte. Achter deze kustvlakte bevinden zich lagunen en moerassen. De grootste lagune is de Lake Nokouè. Deze lagune vormt de noordelijke grens van de stad Cotonou en de zuidelijke grens van de hoofdstad Porto Novo. De grootste rivier van Benin is de Ouèmè. Deze stroomt zuidwaarts richting Lake Nokouè.

De kans op duurzaamheid en slagen van projecten in Benin is groter dan in andere Afrikaanse landen omdat Benin na de onafhankelijkheid in 1960 geen (burger)oorlog meer heeft gekend. De maatschappij is, na de eeuwen van slavenhandel, kolonisatie door Frankrijk en andere systematische afbraak van traditionele sociale structuren, nog in volle wederopbouw. Na 1990 is er een democratiseringsproces op gang te komen.

De gezondheidszorg is slecht, met name in het Noorden. De levensverwachting is 50 jaar. Bij  vrouwen en kinderen is veel achterstand op het gebied van scholing en gezondheidszorg. Bijna een kwart van de kinderen jonger dan 5 jaar lijdt aan ondervoeding. Voor veel vrouwen is de zwangerschap en bevalling een periode met complicaties en soms levensbedreigende situaties.