Bosnië

Sinds 2000 heeft HZG een project in Tuzla, Bosnië. Onverwerkt oorlogstrauma blijkt in veel gevallen de onderliggende oorzaak van veel voorkomende klachten als slapeloosheid, hoge bloeddruk, angsten etc. Het lesprogramma richtte zich daarom eerst op herkenning en behandeling van Post Traumatische Stress Disorder en van daaruit ontstond een klassieke opleiding. De opleiding richt zich op family-doctors, specialisten, psychologen en psychotherapeuten.

De cursus voor gevorderden omvat naast theorie, ook stagebegeleiding in twee vluchtelingenkampen en een opvanghuis voor vrouwen. De vervolgopleiding is een soort reconciliatieproject, doordat ook studenten uit Sarajevo, Belgrado en Zagreb meedoen. Er is een nauwe samenwerking met de poliklinieken, het universitair ziekenhuis, het psychiatrisch ziekenhuis en de opvangcentra voor psychosociale hulpverlening.

In 2002 werd de basisopleiding erkend door de artsenkamer en het kantonale ministerie van gezondheid. In 2003 werd ook de vervolgopleiding erkend. Naar onze mening een prachtig resultaat!

Een derde fase van de opleiding is een ’training of trainers’: we leiden de toekomstige docenten op voor de homeopathie opleidingen die ter plaatse zullen starten. Dit is een vast uitgangspunt van HZG. Het is naar onze mening de enige manier om mensen zelfstandig, in eigen beheer aan de eigen toekomst te laten bouwen, zonder een blijvende afhankelijkheid.