Brazilie

In oktober 2018 hebben twee medewerkers van Homeopaten zonder Grenzen een training gegeven aan zo’n dertig artsen en apothekers in Sao Paulo en Belo Horizonte te Brazilië. Doel van de training was om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor het armste deel van de plaatselijke bevolking. Met de opgedane kennis hebben de deelnemende artsen en apothekers de kennis en vaardigheden verkregen om de lokale welzijnswerkers te scholen in homeopathische basiskennis. Deze basiskennis is toepasbaar is in acute situaties, zoals trauma, koorts en diarree. Bij de training van de artsen en apothekers werd gebruik gemaakt van het Train de Trainer concept.  De feedback van de deelnemers over de training was positief. Gedurende de trainingen werd echter ook duidelijk dat het niet voor alle deelnemers duidelijk was hoe en in welke setting zij de opgedane kennis op de lokale gezondheidswerkers zouden gaan overdragen. Initieel stond er een tweede missie op het programma in 2019 maar het bestuur van HzG heeft besloten dat het wenselijk is om eerst duidelijkheid te krijgen over de lokale kennisoverdracht alvorens een nieuwe training te gaan geven. Hiermee staat het Brazilië project voor alsnog ‘on hold’.