steun hzg

Het alternatieve veld
14 september 2006 was de allereerste HZG dag.... een geweldige belevenis met als bijzondere gastspreker Annemarie Postma, freelance journaliste/columniste en schrijfster, die haar visie geeft op complementaire geneeswijzen. Hierbij de door haar geschreven korte essentie van haar zeer persoonlijke visie op complementaire geneeswijzen.

"Het alternatieve veld" kijkt naar de mens als één geheel. Lichaam, levensenergie en zelfgenezend vermogen worden met elkaar in verband gebracht. Ons lichaam is gestolde energie, vorm geworden gedachten, emoties en overtuigingen. Ook onze cellen hebben bewustzijn, herinnering, reageren op oude trauma's, angsten en andere onverwerkte emoties. Er is in de mens geen sprake van een scheiding tussen geest en materie, en het hoort bij een verouderd en beperkt wereldbeeld om te denken dat enkel de zichtbare en meetbare wereld de werkelijkheid is.

We leven in een tijd die echt meer van ons vraagt dan gezondheid enkel met de ratio te benaderen. Het mechanische wereldbeeld is onhoudbaar en op zijn retour. De wetenschap zal, wil ze de problemen waar we voor staan het hoofd kunnen bieden, toe moeten naar een volstrekt nieuw paradigma dat ook rekening houdt met onzichtbare, geestelijke factoren.
Het is daarom onvermijdelijk dat de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde de handen uiteindelijk ineen zullen slaan. Het zal steeds meer noodzaak worden, hoe groot de weerzin ook is van de eerste groep om over de drempel van het gebruikelijke heen te kijken".

Annemarie Postma (1969) is schrijfster en columniste. Ze schreef de bestsellers Ik hou van mij en Liefde maken. Eind 2005 verscheen haar tweede columnbundel Hartsverstand. Ook is zij ambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Binnenkort verschijnt haar eerste gezondheidsboek Het lichaam is perfect. Voor meer informatie: www.annemariepostma.nl
annemarie

Georgië
OPLEIDINGEN HOMEOPATHIE IN GEORGIË VAN START
HzG ontwikkelt een nieuw project in Georgië, dat bestaat uit drie pijlers. Aan de Georgian State Medical University worden vanaf september 2006 twee nieuwe opleidingen gegeven. De cursus 'Trainen voor trainers' en 'Training on the job.' Deelnemers aan de cursus kunnen uiteindelijk het kader vormen dat zelf homeopathische opleidingen aan de universiteit gaat verzorgen. De tweede pijler is de zogenoemde 'Social health' opleiding. Daarin krijgen gespecialiseerde artsen post-graduate homeopathische cursussen. Ook komt er een introductiecursus homeopathie in de bachelorfase van de opleiding waarmee homeopathie wordt geïmplementeerd in de huisartsen- opleiding. HzG kan de cursuservaring die inmiddels in Bosnië is opgedaan gebruiken binnen het Georgische gezondheidsstelsel. De derde pijler is het project SOCO van Sandra Roelofs, de van oorsprong Nederlandse echtgenote van de Georgische president. SOCO bestaat uit mobiele klinieken die één keer per maand de meest afgelegen gebieden bezoeken waar nauwelijks gezondheidsvoorzieningen aanwezig zijn. Voor het project in Georgië is inmiddels subsidie aangevraagd bij de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). In het Russisch communistisch model in Georgië zijn geen huisartsen, maar alleen dure, specialistische poliklinieken. Sinds 2000 is Homeopathie in Georgië erkend als een medisch specialisme. Om de titel homeopathisch arts te kunnen voeren moet men een staatsexamen afleggen dat is geaccrediteerd door het ministerie van gezondheid. De minister van Gezondheidszorg, Chipashvili streeft ernaar een Faculteit Homeopathie te realiseren. HzG wil met haar geneesmethode doelgroepen bereiken die nu nauwelijks gezondheidszorg krijgen. De organisatie is klein, bestaat uit vrijwilligers en heeft als doelstelling het ondersteunen van de meest kwetsbaren in de wereld. Uitgangspunt hierbij is duurzaamheid. Hiervoor is het nodig dat in de werkgebieden een eigen kader opgeleid wordt, zodat het zelfstandig kan blijven zorgdragen voor het beschikbaar blijven van homeopathische hulp. Juist daarom spelen bij het nieuwe project in Georgië opleidingen een belangrijke rol.

Ien Brethhouwer en Wouter van der Schaar hebben namens Homeopaten Zonder Grenzen en op uitnodiging van Sandra Roelofs (presidentsvrouw van Georgie) een oriënterend bezoek gebracht aan Georgie. Het toekomstige projekt in Georgie zal als doel hebben: de hervormingen in de gezondheidszorg te ondersteunen middels het trainen van medisch personeel. In eerste instantie zullen 50 reguliere artsen in de nieuwe huisartsenopleiding een homeopatische training ontvangen met speciale aandacht voor Post Traumatic Stress Disorder.( voor meer info zie Position Paper onder donateurs,adoptie hulpprojekt op deze website). Wij ontvingen recentelijk twee positieve reacties van George Menabde en Sandra Roelofs . De rector van de State Medical University, George Menabde is zeer enthousiast om met ons op homeopathisch gebied samen te werken. Hij is bijzonder geïnteresseerd in het ptsd verhaal omdat ze daar nauwelijks een therapie voor hebben. Het is dus een zeer bevlogen invloedrijk man met wie wij graag willen samen werken om ons uiteindelijke doel vorm te geven; de homeopathische zorg toegangkelijk te maken voor de meest kwetsbaren. En zeker zullen wij ook het kontakt met Sandra Roelofs warm houden, gezien haar betrokkenheid bij en inzet voor onze doelgroep en haar enthousiaste brief. Hieronder de tekst van beide brieven
Benin
In december 2006 gaan Christine Zürcher en Serena Zilliacus wederom naar Boukombé voor het geven van de cursus Homeopatische EHBO en de cursussen voor vroedvrouwen en verpleegkundigen. De EHBO cursus is extra ingelast omdat er erg veel belangstelling voor is en de studenten altijd zeer gemotiveerd en enthousiast zijn, bovendien zijn de resultaten van de vorige groep veelbelovend. Het bestuur van HZG heeft deze extra aanvraag van de burgermeester van Boukombé en de projektcoordinator aldaar goedgekeurd omdat de extra kosten beperkt zijn, gezien de aanwezigheid van de HZG vrijwilligers voor de cursussen voor de vroedvrouwen en verpleegkundigen. Ook aan het trainen van trainers zal aandacht worden besteed.

We hebben een enthousiaste brief ontvangen van Basile,de président van HsF Boukombé,voorzitter van de Homeopaten Zonder Grenzen in Boukombé:

Bonjour chere Christine.. Je pense que vous aviez faire un bon voyage et que vous etes arrivees sous la protection de dieu .J'espere que vous vous portez a merveille .Nous sommes dans la paix ici.Je voudrais vous parler de comment on a travaille apres la derniere formation .Apprenez que c'est formidable nous avons eu beaucouop de succes .Quand vous serez avec nous on invitera quelques uns des malades gueris par l'homeopathie a temoigner eux meme devant vous . Avec le bureau nous nous organisons mieux et nous travaillons mieux que les infirmiers dans tout Boukoumbe .Moi Basile je suis en train de prendre le traitement que vous m'aviez donne .Je vous parlerai de cela quand vous serez avec nous.Nous souhaiterons avoir des livres de referance tout comme les infirmiers si possible, en suite nous pensons ecrire les experiences les plus brillantes ,les imprimer pour les garder dans la bibliotheque des homeopathes de Boukoumbe .Nous pensons creer cette biblioteque . Mais que dire encore?Oui ! il faut le reconnaitre sincerement vous etes pleines de vertus Suruna et toi .Salue Vouter notre meilleur ami.Christine , nous avons tant de souvenirs de vous toi et Suruna : souvenirs de bonte, d'amitie ,d'acceuil ,de fraternite ,d'humanite et de gentillesse ...Que Dieu vous benisse davantage .Nous souhaitons que Dieu vous garde dans la paix jusqu'a ce qu'on se retrouve un jour. Amen. OTONTI Basile (president des homeopathes de Boukoumbe au nom de touts les homeopathes .) J'espere vous lire bientot . Merci..Cursus homeopatie met succes afgesloten
De eerste groep van 30 "secouristes" ( hulpverleners) uit de dorpen heeft de tweede week" homeopatie in noodsituaties" met succes afgesloten. In één jaar tijd hebben zij meer dan 1500 noodgevallen in hun dorpen behandeld; zij zijn erg tevreden over de werking van homeopatie en wij over hun manier van voorschrijven. Zij hebben nu voldoende kennis in huis voor de meest voorkomende noodsituaties : fysieke trauma's en ongelukken, eenvoudige koortsen, diarree, bloedingen na bevalling, vastzittende placenta, slangenbeten en beten van (hondsdolle) honden. In principe is de opleiding van deze groep hiermee afgerond; wel zijn er terugkomdagen, elke keer dat wij er zijn.


De gemeente heeft ons verzocht een tweede groep te starten voor mensen uit het oostelijk gedeelte van de gemeente. Die dorpen zijn door de bergen nog minder toegankelijk. Die groep gaat waarschijnlijk (als ons bestuur het ok voor de centen geeft) in september van start. We zijn begonnen met een 'trainer voor trainers' onderdeel. We hebben de 4 slimste cursisten gevraagd ons bij het lesgeven te assisteren om zo de fakkel gedeeltelijk te kunnen doorgeven. Dit idee is met enthousiasme opgepakt.

19 verpleegkundigen en vroedvrouwen, verdeeld over alle Centres de Santé en dispensaires hebben nu de tweede week van het 2-3- jaren programma met succes gevolgd.Ook zij behandelen nu regelmatig mensen met homeopatie, registreren goed en zijn erg te spreken over de mogelijkheden en de lage kosten van homeopatie.

Als demonstratie hebben wij wederom een aantal mensen zelf behandeld en is onze hulp bij een aantal noodsituaties ingeroepen. Een meisje van 8, de dochter van één van onze ' secouristes' sprak en hoorde niet meer na een hersenvliesontsteking. Na 4 korreltjes Belladonna in een hoge potentie, verdeeld over 6 weken, praat en hoort zij weer volledig!!.We hebben iemand behandeld, die door een krokodil c.q. slang was gebeten en een man, die is verbrand toen hij het buskruit voor zijn geweer aan het mengen was. Never a dull moment. Aldus Christine Zürcher van Homeopaten Zonder Grenzen.

Om uitdrukking te geven aan hun dankbaarheid naar HZG hebben de studenten uit Bénin een bedankbrief gestuurd.

klik hier om deze bedankbrief te bekijken

Brieven uit Georgië
De recente gebeurtenissen in Georgië veroorzaken grote onrust. Niet alleen bij de Georgiërs zelf, ook andere landen maken zich zorgen over de Russische agressie. HzG ontving onlangs twee brieven uit Georgië.
De schrijfster, Dalila Khorava,is verbonden aan het ministerie van Gezondheid in ballingschap in Abchazië. Zij is een van de mensen met wie HzG nauw samenwerkt bij het project in Georgië.

Dear Ien, dear Wouter, dear friends,

Thank you for your attention towards the events that are talking place in our country and thank you that you worry about our country.
Georgia, whose population was never very numerous, for centuries and centuries stood against the invasions of a Big Empires and it preserved its religion, culture, language and national pride.
Georgia was always a counting where different religions and nationalities peacefully leaved side by side.
Today we are facing the greatest aggression new-Bolsheviks that some powers try to musk under the "humanitarian" operation.
Could bombing of cities and villages, destroying schools and houses, hospitals, medical centers and diabetes centers affiliates in civil area, killing women and children be called "humanitarian"? We are not penetrating our neighbor's territory, not bombing their lands. We fight for the integrity of our country.
Do not stay indifferent, do not watch the events, it is too dangerous.
You should inform your people, your colleagues and patients to introduce what really is happening in Georgia to your national Governments.
If the aggression is not stopped who knows who will be the next victim of neo-bolshevism.
Now, when we are building new, independent and democratic society, making attempts to improve lives of people our enemies are trying to place us back into chaos and disaster.
We need your support, we need your understanding. We fight for independence, freedom and democracy on all the territory of our country.
We need your human and moral support.
I want to ask you if it possible to help us with mobile clinic because now it is more necessary for our people then before. I understand that it is not possible at this moment but it will be necessary in the future.
Thank you once again and pray for us.

With Kind Regards, Dalila KhoravaDear Ien,

Once again great thanks for your moral support in trying times. We work day and night, we have many IDP's (internal displaced persons) and trying to provide people with medicines and primary objects of consumption. We hope this situation will end soon, we hope - International commonwealth will stop Russian aggression against Georgia.
The situation is strained here, our Government does everything to stop war, but Russians, in spite of their promises stays not only in conflict zones, but invades other regions of Georgia, burns forests, robs houses, explores roads and rail-tracks.
I want to thank you, that you trying your best for the mobile clinic. I hope we will meet in October and continue our collaboration.

With Kind Regards, Dalila Khorava


september 2008

Centaurea voert actie voor HzG
Centaurea, het homeopathisch dierenartsen en artsencentrum in Apeldoorn, heeft geld ingezameld voor een HzG-project in Ghana. Op dit moment staat de teller op 1546,20 euro..

In september vierde het homeopathisch centrum in Apeldoorn z'n 5-jarige bestaan. Aan dit jubileum heeft Centaurea een actie gekoppeld, waarin geld ingezameld is voor het HzG project in Ghana. Homeopaten zonder Grenzen gaat de komende 2 jaar op verzoek van het ministerie van Gezondheidszorg in Ghana studenten opleiden in de homeopathie. Het is een vervolg op een eerder project in Ghana in de periode 1993-2003.
Voor meer informatie: www.centaurea.nl

oktober 2007

Steun ons project in Uganda
Het nieuwe project van HzG in samenwerking met de Ugandese organisatie URDT is daadwerkelijk van start gegaan. Eind januari 2011 was het zover. Na een voorbereidingstijd van een jaar vertrokken klassiek homeopaat Tineke Schaper en homeopathisch arts Kees Dam naar Uganda om de eerste groepen cursisten op te leiden in de homeopathie.

Twee groepen
Op het programma stond de behandeling van trauma's en koorts, omdat vanuit URDT en het lokale ziekenhuis was aangegeven dat men hier het meest behoefte aan had.
De eerste week gaven Kees en Tineke les aan stafleden van URDT en van het Kibale District Ziekenhuis. De week erna aan de eerste groep community health workers. In hun manier van lesgegeven hielden de HzG docenten rekening met het verschillende opleidingsniveau van de twee groepen. Bij de community health workers werd de theorie uitgebreid in rollenspel geoefend. Speciale aandacht ging uit naar ernstige situaties waarbij de comminuty health workers hun patienten naar het ziekenhuis moeten doorsturen.

Prachtig kliniekje
Homeopathisch arts Kees Dam vertelt met enthousiasme over zijn verblijf: ´Na het lesgeven hebben we iedere dag in de namiddag mensen behandeld. Met name studenten en hun familieleden. Op het terrein van URDT hadden ze een prachtig kliniekje gemaakt met spreekkamers en zes bedden. De bedoeling is dat hier in de toekomst mensen gaan werken die door ons worden opgeleid.'

Op uitnodiging van URDT, die zich bezig houdt met de ontwikkeling van het Kibale District, heeft HzG het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereiding van dit unieke project. Het doel is om in vijf jaar tijd 200 community health workers op te leiden, die homeopathische zorg kunnen verlenen in de dorpen van het Kibale District. Daarnaast worden nog eens dertig mensen opgeleid die de capaciteit hebben om zelf docent te worden.
Kees Dam:' Ik ben erg onder de indruk van de missie en de passie van de mensen van URDT om dit land verder te ontwikkelen. Ik ben er van overtuigd dat homeopathie vanuit URDT over heel Uganda verspreid kan worden.'
Tineke voor de klas

HzG nieuwe stichting
De oude stichting Homeopaten zonder Grenzen Nederland bestaat niet meer. Daarvoor is een nieuwe stichting met de naam Homeopaten zonder Grenzen in de plaats gekomen.

De belastingdienst heeft de nieuwe stichting inmiddels aangemerkt als goed doel. Dat betekent dat schenkingen aan HzG als gift mogen worden afgetrokken op de aangifte inkomstenbelasting.
Met de nieuwe stichting wordt het bovendien eenvoudiger om een verklaring van geen bezwaar van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) te krijgen. Hiermee wordt het gemakkelijker om fondsen te vergaren. De aanvraag bij het CBF loopt.

oktober 2007

HzG op Wilde Ganzendag
Alja Schokker, Karen van Leer en Birgit Blankers gaan de HzG-stand bevrouwen tijdens KPA Wilde Ganzendag op zaterdag 1 november van 10.00 uur tot 17.00 uur in het World Forum Convention Centre in Den Haag.
Zij zullen vragen beantwoorden van bezoekers en er is een video te zien over het werk van HzG.
Tijdens de Wilde Ganzendag kunnen bezoekers ook een reis om de wereld maken in een dag. Daarnaast praat Angela Groothuizen een reeks van informatieve en spaakmakende optredens aan elkaar. Er zijn workshops, een debat, lezingen en een keur aan informatiestands waar belangstellenden een praatje kunnen maken met de experts.
Aan het einde van de dag worden awards uitgereikt en de winnaar van de wereldreis ontvangt een gratis vliegticket.

oktober 2008

Kunstenaar met een Missie
door Nicole Zijlemaker

Tijdens de Kunst10daagse op 17, 18, 19 oktober en op 24, 25, 26 oktober exposeert Gerard Groot van zijn oeuvre 'Over Grenzen Heen' aan de Herenweg 47A-telier te Bergen. Ook worden werken uit Afrika met name Madagascar tentoongesteld bij Pastoor Optiek aan de Hoflaan. Bijzonder aan de expositie is, dat de kunstenaar uit Bergen een deel van de opbrengst doneert aan Homeopaten zonder Grenzen voor haar projecten in Afrika.

De olieverfschilderijen die aan de Herenweg worden getoond tijdens de Kunst10daagse lopen uiteen van prachtige impressies van fjorden in IJsland en Noorwegen, intense portretten tot anatomische studies die welhaast fotografisch lijken. Maar ook de verstilde eenvoud van zijn achtertuin in Bergen is te zien. De werken waar de kunstenaar het meest affiniteit mee heeft, zijn met name de portretten waarbij het wezen van de persoon op het doek zichtbaar wordt.

Na een reis naar Madagascar wist hij het zeker: hij wilde met zijn schilderkunst iets achterlaten voor de mensen daar. Groot: 'Daarom besloot ik alles wat ik heb geproduceerd over Afrika deels terug te geven aan die bevolking middels een donatie aan HZG. Homeopaten Zonder Grenzen is een organisatie die als doel heeft complementaire gezondheidszorg binnen het bereik van de meest kansarmen te brengen. Het concept van deze vrijwilligersorganisatie, hun passie en gedrevenheid spreken mij aan en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.' Tijdens de expositie is voor geïnteresseerden informatie verkrijgbaar over de organisatie Homeopaten Zonder Grenzen.
www.dekunst10daagse.nl

oktober 2008

Geboortenetwerk ondersteunt HzG-project Benin
door Marianne Smit

HzG contactpersoon en locale coördinatrice Philomène Sansouamou uit Boukombé Benin was in juni in Nederland voor een kennisuitwisseling. Zij gaf een presentatie aan deelnemers van Geboortenetwerk, een netwerk dat gezonde zwangerschap en natuurlijke geboorte in de regio Amsterdam ondersteunt. De deelnemers van Geboortenetwerk waren zo enthousiast dat zij besloten hebben het HzG project in Benin te ondersteunen.
Op de site van www.geboortenetwerk.nl ziet u daar de tekenen van. Ook staan daar enkele interessante praktijksituaties uit Benin beschreven.

Homeopaten zonder Grenzen is in 2005 begonnen met het opleiden van EHBO-ers in de gemeente Boukombé Benin. In deze omvangrijke regio zijn inmiddels 75 mensen opgeleid voor noodsituaties: zoals ongelukken, insectensteken, brandwonden, koortsen, diarree, slangen- en hondenbeten, en problemen na de bevalling. De afgelopen jaren hebben de EHBO-ers meer dan 5000 patiënten behandeld. Voor deze patiënten is gezondheidszorg normaal gesproken qua afstand of financieel vaak onbereikbaar.

oktober 2008

Koninklijke onderscheiding Ien Brethouwer
Op 5 juni 2010 tijdens een internationale bijeenkomst van de federatie Homeopaths World Wide (HWW) in de gemeente Bergen heeft Ien Brethouwer, oud Voorzitter van Homeopaten Zonder Grenzen (HzG), uit handen van de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding gekregen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Ien Brethouwer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haarjarenlange inzet voor HzG. Onder het bezielend voorzitterschap van Ien Brethouwer heeft HzG in de periode 2001-2009 de status van ANBI gekregen en het CBF keurmerk voor kleine goede doelen.

Samenwerking
Voorts is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen partners/landen van de internationale federatie HWW. Verder is het jaarbudget en het aantal donateurs van HzG onder haar voorzitterschap verdubbeld. Bovendien heeft het Nederlands Centrum voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking (NCDO) door haar toedoen een belangrijk HzG project in Georgië (2006-2009) financieel gesteund.

Ien Brethouwer heeft aan het eind van haar voorzitterschap in 2009 de basis gelegd voor een project in Uganda dat ten doel heeft kennis over te dragen aan de lokale bevolking via Community Health Workers. In samenwerking met een aantal Nederlandse participanten die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, wordt een project opgezet in een district waar veel malaria, cholera, gele koorts en dysenterie heerst om te voorzien in basale gezondheidszorg. In Uganda wordt daarvoor intensief samengewerkt met het Uganda Rural Development and Training Programme (URDT), een non-profit organisatie die al meer dan 20 jaar bestaat en zich richt op onderwijs en 'empowerment' van de bevolking in het Kibale District.

Anne Vervarcke helpt HzG
'What I dream and imagine is that all homeopaths will realize they are true healers who put enormous time and effort into acquiring their knowledge, improving themselves and giving time and space to their patients and therefore they shouldn’t be marginalized but on the contrary they deserve to be honored for that.'

Dit zijn de woorden van Anne Vervarcke, klassiek homeopaat in België. Om haar droom vorm te geven, is Anne de 'the walk for homeopathy' gestart. walkforhomeopathy.org/ Voor dit project wandelt Anne door Nederland, België en Duitsland. In haar rugzak zitten homeopathische geschenken en massa’s kennis en informatie die ze ter plaatse graag wil delen. Ze stapt daarvoor van homeopaat naar homeopaat.

Vanaf 23 februari tot 20 maart heeft Anne door Duitsland gelopen. De inkomsten uit lezingen, consulten en donaties die in deze periode zijn gegenereerd, gaan naar Homeopaten zonder Grenzen.


Help Ons Joan Helpen UGANDA
Sinds 2010 heeft HzG een succesvol project in het arme westelijke deel van Uganda, waarbij studenten van URDT, een lokale NGO, opgeleid worden in homeopathie bij acute klachten.

Het is onze grote wens om terug te keren naar Uganda. De groep studenten die we al twee keer eerder hebben getraind gaan in deze periode het lesblok 'Zorg voor moeder en kind' volgen. Hierin leren zij om vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling, en pasgeboren baby's voor acute klachten met homeopathie te behandelen.

Deze training is waardevol omdat in de dorpjes van het Kibaale district geen gezondheidsklinieken in de nabije omgeving zijn. Vrouwen moeten vaak uren lopen om de dichtstbijzijnde kliniek te bereiken.

Daarnaast starten we met een nieuwe groep studenten die de 'basics' van homeopathie gaan leren. Tijdens deze week geven we ook een Training of trainers. Een viertal studenten uit de groep van gevorderde studenten, wordt opgeleid tot docent, zodat zij in de toekomst de kennis over homeopathie zelf kunnen doorgeven. Zij hebben deze week de gelegenheid om onder supervisie van de HzG docenten ervaring in het lesgeven op te doen.
Babyface

1e HzG onderwijsperiode in Gambia
- Uniek project in stabiel Gambia
- 'You have my support', aldus de Gambiaanse Minister van Gezondheid, Omar Sey
- Het Gambiaanse Ministerie van Gezondheid draagt de kosten in Gambia
- HzG betaalt tickets, lesmateriaal en homeopathische middelen en zet een homeopathische bibliotheek op
- Lower River Region: een landelijke regio met veel potentie en sterk bestuur
- Na 2 weken zijn er 30 homeopathische healthworkers geslaagd

STEUN DIT GEZONDE PROJECT!

Het verslag van deze 1e onderwijsmissie kunt u hier lezen.

gouden vrienden
Marlijn Boekhandel
NVKH, Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
vrienden
Radaropus
Page Perfect