steun hzg

HANDVEST
1. Homeopaten zonder Grenzen is een humanitaire organisatie zonder winstoogmerk, die totaal onafhankelijk is van enige politieke, religieuze of ideologische macht.

2. Onze identiteit
Homeopaten zonder Grenzen staat open voor allen, werkzaam in de gezondheidszorg en daarbuiten. Elk lid van de federatie verplicht zichzelf om de menselijke waardigheid te respecteren van alle mensen aan wie hij hulp verleent.

3. Ons kenmerk
- De constatering dat in de wereld de gezondheidszorgvoorzieningen niet de behoeften vervullen van alle mensen, in het bijzonder van de armen.
- De overtuiging dat andere complementaire therapeutische strategieën, ook wel 'alternatief' genoemd, noodzakelijk zijn om gezondheid binnen het bereik van ieder mens te brengen.

4. Onze keuzes
Ons werk bestaat uit de volgende kernactiviteiten:
- onderwijs
- wetenschappelijk onderzoek
- informatievoorziening

5. Onze criteria
Vier criteria worden gehanteerd bij de keuze voor therapeutische strategieën waarvan we gebruik maken:
- Effectiviteit zonder schadelijkheid
- Laag kostenprofiel
- Stimuleren van autonomie voor patiënten en behandelaars
- Respect voor het milieu en de mens in zijn totaliteit

6. Homeopaten zonder Grenzen verleent voor zover mogelijk hulp aan individuen, groepen mensen, gemeenschappen of naties, zodra deze daartoe een verzoek doen.

gouden vrienden
Marlijn Boekhandel
NVKH, Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
vrienden
Radaropus
Page Perfect