steun hzg

GHANA
Project afgerond in 2017

In 1993 is HzG in Ghana begonnen met een opleidingsproject in ziekenhuizen in Kumasi en Accra. De betrokken deelnemers, onder wie artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidszorgmedewerkers, hebben sindsdien allen hun homeopathiediploma behaald, waarmee het doel van HzG grotendeels bereikt was. In de jaren daarna heeft deze groep door HzG verzorgde nascholingen en supervisie gekregen.

Ghanese School voor Homeopathie
In 2007 vroeg het Ministerie van Volksgezondheid HzG om te adviseren in een registratieprocedure voor homeopaten in Ghana, als onderdeel van de Wet op de Natuurlijke Geneeswijzen. De oprichting van een Ghanese school voor Homeopathie is hiervoor een eerste vereiste. In dit project werkt HzG samen met de UK-Group, een aantal Engelse homeopaten/opleiders.

In 2008 heeft de UK-Group voornamelijk het werk op locatie in Ghana op zich genomen. HzG heeft vanuit Nederland de structuur van het project ondersteund en de grote lijnen van het curriculum voor de opleiding uitgezet.
Verder werd het contact met het Ministerie van Volksgezondheid aangestuurd. Het registratiemodel, als onderdeel van de Alternative Medicine Bill (Wet op de Natuurlijke Geneeswijzen), moet matchen met het curriculum van de Homeopathie opleiding. De verschillende niveaus van uitstroom binnen de opleiding worden bepaald in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid. Zo krijgt de opzet van de School voor Homeopathie Ghana geleidelijk vorm.

In Accra worden de homeopaten ondersteund tijdens consulten in verschillende praktijken en daarnaast krijgen ze groepsgewijs supervisie en nascholing. Verder zijn er contacten gelegd en opnieuw verstevigd met de homeopaten in Kumasi. Ook zij gaan hun steentje bijdragen.

Op de motor
In het Mafi Seva project werkt een Ghanees fulltime aan de opzet van een Eerste Hulp scholingsproject voor Community Health Workers. Docenten uit Engeland verzorgen supervisie, nascholing en de eerste onderdelen van het curriculum. Er is een motor aangekocht waarmee veel makkelijker de verschillende dorpen bereikt kunnen worden om de Community Health Workers ter plaatse te trainen. Er wordt bekeken of een dergelijke succesvolle opzet ook in de regio van Kumasi gebruikt kan worden.

Vergaderen via skype
Het afgelopen jaar ondersteunde HzG het werk voornamelijk vanuit Nederland. Er werd via Skype vergaderd en overlegd. Al met al is er een heel goede basis gelegd om het project in de komende jaren verder vorm te geven.

gouden vrienden
Marlijn Boekhandel
NVKH, Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
vrienden
Radaropus
Page Perfect