steun hzg

Donateurs zijn onmisbaar
Financiële middelen zijn onmisbaar voor het werk van HzG in ontwikkelingslanden en gebieden waar gezondheidszorg schaars is. Donateurs zijn daarom een belangrijke pijler in de organisatie. In financieel opzicht, maar niet alleen daarom.
Belangrijker is dat u met uw gift uw betrokkenheid uitdrukt. De mensen die ermee geholpen worden weten: er is ergens iemand die om mij geeft.

Namens alle vrijwilligers, alle cursisten die een HzG-opleiding volg(d)en, en vooral namens alle mensen die daardoor gezondheidszorg krijgen: heel erg bedankt voor uw inzet en financiële steun!
Logo-CBF 2016

DONATEURS
Homeopathische reisapotheek cadeau
Wanneer u zich opgeeft als nieuwe donateur en ons steunt voor minimaal 50 euro per jaar, ontvangt u van ons een Homeopathische reisapotheek. Ook wanneer u iemand anders aanmeldt als nieuwe donateur, komt u in aanmerking voor de reisapotheek.

Steun HzG en klik hier om u aan te melden als donateur. U ontvangt de reisapotheek binnen 14 dagen op uw huisadres.

Behalve online doneren kunt u natuurlijk uw donatie ook rechtstreeks overmaken naar ons bankrekeningnummer NL95 TRIO 0390 3597 93.
reisapotheek

Uw gift is aftrekbaar
Prettig om te weten: De belastingdienst heeft HzG aangemerkt als goed doel. Dat wil zeggen dat schenkingen aan HzG als gift mogen worden afgetrokken op de aangifte inkomstenbelasting.

Legaten en schenkingen
Wanneer u Homepaten zonder Grenzen begunstigt d.m.v. een legaat of een schenking, neemt HzG de kosten van de notaris voor haar rekening.
ANBI

Wij nodigen u uit
Als donateur kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief die eenmaal per kwartaal uitkomt. Zo blijft u op de hoogte van onze projecten en activiteiten. Bovendien ontvangt u ieder jaar ons kleurrijke jaarverslag.

U bent ook van harte welkom op de HzG thema-dagen die vier keer per jaar georganiseerd worden. Informatie over deze dagen vindt u in de nieuwsbrief of op onze website.
NGDT

Nieuw: Online Doneren
Klik HIER en doneer eenmalig via allegoededoelen.nl

ONLINE DONEREN

gouden vrienden
Marlijn Boekhandel
NVKH, Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
vrienden
Radaropus
Page Perfect