steun hzg

Bosnië Herzegovina
Sinds 2000 heeft HZG een project in Tuzla, Bosnië. Onverwerkt oorlogstrauma blijkt in veel gevallen de onderliggende oorzaak van veel voorkomende klachten als slapeloosheid, hoge bloeddruk, angsten etc. Het lesprogramma richtte zich daarom eerst op herkenning en behandeling van Post Traumatische Stress Disorder en van daaruit ontstond een klassieke opleiding. De opleiding richt zich op family-doctors, specialisten, psychologen en psychotherapeuten.

De cursus voor gevorderden omvat naast theorie, ook stagebegeleiding in twee vluchtelingenkampen en een opvanghuis voor vrouwen. De vervolgopleiding is een soort reconciliatieproject, doordat ook studenten uit Sarajevo, Belgrado en Zagreb meedoen. Er is een nauwe samenwerking met de poliklinieken, het universitair ziekenhuis, het psychiatrisch ziekenhuis en de opvangcentra voor psychosociale hulpverlening.

In 2002 werd de basisopleiding erkend door de artsenkamer en het kantonale ministerie van gezondheid. In 2003 werd ook de vervolgopleiding erkend. Naar onze mening een prachtig resultaat!

Een derde fase van de opleiding is een 'training of trainers': we leiden de toekomstige docenten op voor de homeopathie opleidingen die ter plaatse zullen starten. Dit is een vast uitgangspunt van HZG. Het is naar onze mening de enige manier om mensen zelfstandig, in eigen beheer aan de eigen toekomst te laten bouwen, zonder een blijvende afhankelijkheid.


Ina Rahmanovíc, psychotherapeut en cursist uit de 1e generatie:

"Alleen al het praten over mogelijke reacties na een traumatische ervaring maakte de atmosfeer in ons leslokaal heel erg bedrukt. Allerlei eigen oorlogservaringen kwamen boven bij de studenten. Het in gedachten teruggaan naar de oorlog was voor enkele mensen, m.n. uit Sarajevo, te veel.

Op het oog zag iedereen er "normaal" uit en waren we allemaal studenten in de homeopathie. Toch was het duidelijk, dat er belangrijke verschillen waren. Hoewel we ook in Tuzla in oorlog zijn geweest, is Sarajevo een heel ander verhaal. En dat wordt dan ineens heel duidelijk op zo'n moment."

Ghana
Homeopaten zonder grenzen Nederland is in 1993 haar eerste project in Ghana begonnen. Aanvankelijk zijn we gestart in meerdere ziekenhuizen in Accra en in een ziekenhuis in Kumasi. Onze studenten zijn behalve artsen ook de hoogopgeleide verpleegsters, vroedvrouwen en apothekers.

Onze motivatie daarvoor is dat zij een groot gedeelte van de eerstelijns gezondheidszorg op zich nemen in een land waar relatief weinig artsen zijn. Vooral in de afgelegen gebieden is dat een feit. Uitgangspunt voor het onderwijsprogramma waren de lokale klachten en tropische ziekten.

De opkomst van studenten was behoorlijk groot, maar na een tijdje werd dat minder. De reden daarvoor was dat er veel van onze studenten een tijd op een andere plaats in het land te werk gesteld werden. Om de reizen financieel haalbaar te houden hebben we van alle groepen in Accra één groep gemaakt. Dat werkt nog steeds goed; de verschillende disciplines blijken elkaar uitstekend aan te vullen en te motiveren.

Inmiddels hebben de meeste deelnemers hun diploma behaald. Daarmee is het doel van HZG dan bereikt: breng geen vis, maar leer mensen vissen. Deze groep krijgt een aantal malen per jaar nascholing. De groep is uitermate serieus, ze hebben zelfs, zowel in Accra als Kumasi, werkgroepen opgericht en komen regelmatig bijeen om kennis uit te wisselen, problemen op te lossen en casuïstiek te bespreken.

Wij verwachten een toeloop van studenten wanneer de status van homeopathie erkend is, daarom houden we onze adviserende rol bij het Ghanese Ministerie van Volksgezondheid. Zij werken sinds 1995 aan de wet legalisering complementaire geneeswijzen, om de status van diverse complementaire geneeswijzen helder te krijgen. HZG wil de in Ghana opgedane kennis en ervaring gebruiken voor Benin (West-Afrika) dat een projectaanvraag bij HZG heeft gedaan.

Georgië
Afronding project Georgië

In 2009 is het HzG project Complementaire Gezondheidszorg in Georgië door de inval van de S.U. voor onbepaalde tijd stilgelegd. HzG wil,nu de politieke situatie dit toelaat, binnenkort terugkeren naar Georgië om te onderzoeken of een goede afronding van het veelbelovende project mogelijk is.

Forse obstakels
Van 2006 tot 2008 hebben medewerkers van HzG zich ingezet om homeopathie en traumatherapie op landelijk en lokaal niveau te integreren in de bestaande medische hulpverlening in Georgië. Daarbij kwam HzG soms forse obstakels tegen, waardoor geplande missies niet door konden gaan, zoals de oorlog die in augustus 2008 uitbrak tussen Georgië en Rusland.

Homeopathie, PTSD en psychosomatiek
Dankzij het werk van HzG hebben aan de Medische faculteit van Tbilisi van 2006 tot 2008 veertig studenten (voornamelijk artsen en therapeuten) een basisopleiding homeopathie gevolgd. Naast homeopathie werd er aandacht besteed aan het Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) en psychosomatiek.
Tijdens de missies van HzG verzorgde een team van Nederlandse docenten aan de universiteit telkens een driedaags seminar. Het seminar vond plaats nadat de docenten op verschillende plaatsen in het land patiënten hadden behandeld. De lesstof sloot op die manier goed aan bij de dagelijkse praktijk van de studenten.

Behandelpoli's
Het behandelen van patiënten door het HzG-team in een Training-on-the-job situatie voor de studenten uit Tbilisi was een andere belangrijke pijler van het project. Op zes verschillende plaatsen in Georgië werden in behandelpoli’s honderden patiënten behandeld: vluchtelingen, ontheemden, zwaar getraumatiseerde patiënten, kinderen met gedragsstoornissen, weeskinderen, zwerfkinderen en andere kwetsbare groepen.

Veelbelovende ontwikkelingen
De ontwikkelingen in Georgië op het gebied van complementaire geneeskunde waren veelbelovend. Er is grote belangstelling van medische studenten voor de vakken homeopathie en psychotherapie. Toch is er nog veel werk te doen om complementaire gezondheidszorg duurzaam in het aanbod te kunnen opnemen.
Bovendien zijn de afgelegen gebieden op dit moment verstoken van medische zorg. HzG streeft ernaar om een mobiele kliniek op te zetten zodat basiszorg en complementaire zorg ook toegankelijk wordt voor de mensen deze gebieden.


Rapport Complementaire Gezondheidszorg
Het volledige rapport Complementaire Gezondheidszorg Georgië 2006-2008 kunt u hieronder downloaden.gouden vrienden
Marlijn Boekhandel
NVKH, Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
vrienden
Radaropus
Page Perfect