steun hzg

BESTUUR
Voorzitter
Arnoud van der Wal
Planontwikkeling en senior project management,
IM Planontwikkeling

Penningmeester
Fer Schenk
Programma controller Groen, provincie Zuid-Holland
Tevens penningmeester KVHN

Bestuurslid
Age Jager

Bestuurslid
Tineke Schaper
Klassiek homeopaat
Boekelosestraat 257
7548 AS Enschede
www.tinekeschaper.nl
Schaper

gouden vrienden
Marlijn Boekhandel
NVKH, Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
vrienden
Radaropus
Page Perfect